Janusz Szudy

lekarz stomatolog, endodonta, implantolog

Janusz Szudy

Ukończyłem Śląską Akademię Medyczną w 1999 roku. Po stażu w Klinikach Śląskiej Akademii Medycznej swoje zainteresowania zawodowe skoncentrowałem na leczeniu kanałowym, leczeniu chorób przyzębia, chirurgii stomatologicznej oraz implantologii.

Ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez kursy i staże, tak krajowe jak i zagraniczne, zaowocowało w 2004 roku otwarciem samodzielnej Praktyki Stomatologicznej. Po pojawieniu się możliwości leczenia pod mikroskopem rozpocząłem intensywne kształcenie w zakresie endodoncji, stomatologii mikroskopowej i mikrochirurgii. Jestem jednym z pierwszych w kraju stomatologów-endodontów leczących pod mikroskopem operacyjnym, co przekłada się na olbrzymie doświadczenie.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz członkiem-założycielem Polskiego Stowarzyszenia Stomatologii Mikroskopowej. Ukoronowaniem umiejętności w dziedzinie implantologii stomatologicznej było ukończenie z oceną celującą Curriculum Implantologii Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego oraz zaawansowanego podyplomowego kursu implantologicznego prowadzonego przez Uniwersytet Nowojorski ( Linhart Continuing Dental Education Program NYU College of Dentistry). W latach 2011-2012 odbyłem również podyplomowe Curriculum Implantologiczne w Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. Wiedzę i umiejętności w zakresie periodontologii i priochirurgii zdobywałem w departamencie periodontologii Uniwersytetu Bern pod kierunkiem prof. Antona Sculeana.

Dzięki udziałowi w najważniejszych Międzynarodowych Kongresach oraz praktycznych szkoleniach w renomowanych Klinikach w kraju i za granicą pracuje w oparciu o najnowsze techniki i trendy w światowej stomatologii.

Wiedza, empatia i wrażliwość na potrzeby Pacjentów pozwalają mi z powodzeniem leczyć trudne przypadki chorób zębów, przyzębia jak również rozwiązywać skomplikowane problemy stomatologiczne.

 

 

 

Certyfikaty