Blandyna Kowolik

Licencjonowana higienistka stomatologiczna, Koordynator personelu średniego.

Blandyna Kowolik

Od 2007 roku jestem dyplomowaną higienistką stomatologiczną. W 2012 roku obroniłam tytuł magistra w specjalności „Zarządzanie w ochronie zdrowia”.

W Praktyce Stomatologicznej „Art – Dent” czuwam nad sprawnym współdziałaniem wszystkich zespołów gabinetu i wykonuję obowiązki higienistki stomatologicznej.

Nieustannie poszerzam swoje kwalifikacje na kursach oraz szkoleniach z różnych dziedzin stomatologii, psychologii oraz zarządzania. Zróżnicowana wiedza pozwala mi wciąż zwiększać swoje kompetencje oraz zakres zadań zawodowych jakie wykonuję.

Na co dzień otaczam troskliwą opieką Naszych Pacjentów, poprzez wykonywanie profesjonalnych zabiegów higienizacyjnych, edukuję Pacjentów z zakresu codziennej higieny jamy ustnej oraz zapoznaję Pacjentów z zaleceniami pozabiegowymi, udzielam podstawowych informacji na temat przebiegu leczenia oraz planuję wizyty.

Każdy zadowolony pacjent jest dla mnie motywacją do dalszego rozwoju.

 

Certyfikaty